Zaštita osobnih podataka

Voditelj zbirke osobnih podataka ( CRNOV-COMMERC-Prodavatelj) prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim proizvodima i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za kupovinu. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda).

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Stoga vas ovim putem, u skladu s Uredbom GDPR, obavještavamo kako se na našoj web stranici nalaze adrese e-pošte koje će Vam služiti kao poveznica za kontakt s zaposlenicima Crnov-commerce. Slanjem e-pošte na adrese objavljene za kontakt ostat će zabilježena Vaša e-mail adresa.

Crnov-commerce omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka (vaših e-adresa) samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti , te koji su potpisali izjavu o povjerljivosti.

Ovime vam Crnov-commerce d.o.o., kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, jamči da vašu adresu e-pošte nećemo koristiti u druge svrhe, niti prosljeđivati trećim osobama.

Crnov-commerce je osigurao odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa,zlouporabe, gubitka ili uništenja.

Uvidom u ovaj dokument dajem suglasnost za obradu podataka u svrhu izvršenja kupnje, te u svrhu obavještavanja o novim proizvodima i akcijama.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kod voditelja obrade podataka Crnov-commerc-a. Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka. Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze podataka Crnov-commerca slanjem e-maila službeniku za zaštitu osobnih podataka: ivona@crnov-commerce.com